NÒT POU LA PRÈS

Direksyon Platfòm PHTK ap felisite tout sitwayen ki te pran wout eleksyon dimanch 25 oktòb la, e li denonse konpòtman malonèt kèk moun ki vle jete dout ak simen move enfomasyon

Pòtoprens, 26 oktòb 2015 – Direksyon Platfòm PHTK ap remèsye tout elektè, mandatè, rabatè, sipèvizè, obsèvatè, tout patizan ak senpatizan li yo ki te pran lari jounen 25 oktòb la pou al vote Jovenel Moïse pou prezidan ansanm ak tout lòt kandida nimewo 5 PHTK yo.

Yon gwo felisitasyon pou tout sitwayen ki konprann règ jwèt la, ki te pran lari san vyolans pou y’al ranpli devwa sivik yo epi tout aktè ki te enplike nan reyisit pwosesis demokratik la. Aprè bèl prèv tolerans nou sot bay la ak bèl manifestasyon demokratik sa, direksyon PHTK tou pwofite opòtinite sa pou li envite kandida, sipòtè ak senpatizan li yo pou yo kenbe menm konpòtman an pandan y’ap tann KEP a pibliye rezilta eleksyon sila.

Direksyon Platfòm PHTK ap denonse konpòtman anti demokratik yon gwoup moun malonèt ki vle jete dout, fè menas ak simen move enfòmasyon sou kokennchenn dat istorik sa a. Nou denonse e kondane tout zak vyolans ki fèt pou simen latwoublay nan pwosesis la, kèlke swa apatenans politik moun ki fè zak sa yo. N’ap denonse ak tout fòs nou vye konpòtman sa yo e n’ap mande moun sa yo pou yo kite peyi a avanse sou chimen demokrasi ak pwogrè.

Menm jan nou toujou di’l se nan eleksyon pou yon moun ale pou gen pouvwa, paske nou se yon platfòm ki responsab, nou kwè nan demokrasi epi nou respekte manman lwa peyi a. Eleksyon se yon egzèsis demokratik e nou envite tout kandida pa nou ak kandida tout lòt pati politik yo pou yo rete kè poze pou tann rezilta yo kòmsadwa.

Biwo Kominikasyon
Platfòm PHTK