PHTK swete yon eleksyon san vyolans dimanch 25 oktòb

Pòtoprens, 23 oktòb 2015 – Direksyon Platfòm PHTK ap prezante salitasyon patriyotik li bay tout kandida, sipòtè ak tout senpatizanli yo. Li ankouraje yo kontinye kiltive sans responsabilite sivik yo epi mandeyo pou rete fidèl a prensip fondamantal nou yo : Tolerans ak Non-vyolans ;epi pratike yo sitou jounen eleksyon dimanch 25 oktòb la, lè tout moun dwesanti yo lib pou yo al vote pou kandida yo chwazi.

Direksyon PHTK pwofite opòtinite sa pou li envite kandida, sipòtè aksenpatizan li yo rete vijilan pou nou pa bay endividi malonèt move pretèks pouyo sèvi ak senbòl Platfòm nan oswa anblèm nou nan vye entansyon, ki pa rantrenan kad la lwa e ki pral pote diskredite ak akizasyon sou Platfòm Pati HaïtienTèt Kale.

Direksyon Platfòm PHTK envite kandida, sipòtè ak senpatizan lòt pati ak gwouppolitik yo pou fè menm bagay la, pou yo pratike tolerans epi fè prèvresponsablite sivik ak patriyotik pou jounen elektoral la ka byen dewoule.Eleksyon se yon egzèsis demokratik e konstitisyonèl, nou pa dwe pran’l pou yonokazyon pou nou kreye divizyon ak lènmi.

Pandan l’ap swete bòn chans a pwòpkandida li yo ak tout kandida nan tout lòt pati politik e gwoup politik yo,Direksyon Platfòm PHTK ap mande poutout sitwayen yo pran chimen eleksyon pou ale vote an tout sekirite.

Biwo Kominikasyon
Platfòm PHTK